Microsoft Lumia 535 - Łączenie kontaktów

background image

Łączenie kontaktów
Czy w Twoim telefonie informacje kontaktowe tej samej osoby z różnych usług sieci

społecznościowych lub kont poczty e-mail są zapisane jako oddzielne pozycje? Można

połączyć ze sobą kilka kontaktów, aby ich informacje znajdowały się na jednej wizytówce.
Dotknij Kontakty i przesuń palcem do opcji kontakty.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

67

background image

1. Dotknij głównego kontaktu, z którym chcesz połączyć informacje, i .

2. Dotknij opcji wybierz kontakt i kontaktu, który ma zostać połączony.
Odłączanie kontaktu

Dotknij głównego kontaktu i , a następnie dotknij kontaktu, który chcesz odłączyć, oraz

polecenia odłącz.