Microsoft Lumia 535 - Dodawanie i usuwanie kontaktów

background image

Dodawanie i usuwanie kontaktów
Zabierz ze sobą znajomych. W centrum Kontakty możesz zapisywać numery telefonów, adresy

i inne informacje kontaktowe swoich znajomych.
Dotknij Kontakty i przesuń palcem do opcji kontakty.
Dodawanie kontaktu
1.
Dotknij .

2. Po zalogowaniu się na kilku kontach wybierz konto, na którym chcesz zapisać dany kontakt.
Nie można zapisać kontaktu tylko w telefonie; jest on zawsze zapisywany na koncie.
3. Dodaj szczegóły kontaktu i dotknij .

Wskazówka: Na koncie Microsoft jest automatycznie tworzona kopia zapasowa Twoich

kontaktów.

Edytowanie kontaktu

Dotknij kontaktu i , a następnie edytuj lub dodaj szczegóły, takie jak dzwonek lub adres

internetowy.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę

używaną do nawiązywania połączeń z poszczególnymi kontaktami. Dotknij kontaktu i

. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o

dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Usuwanie kontaktu

Dotknij kontaktu i

> usuń.

Kontakt jest usuwany zarówno z telefonu, jak i z usługi sieci społecznościowej, w której był

zapisany (z wyjątkiem serwisów Facebook, Twitter i LinkedIn).

Wskazówka: Jeśli chcesz szybko usunąć wiele kontaktów, na komputerze zaloguj się w

usłudze people.live.com za pomocą konta Microsoft, a następnie usuń wybrane

kontakty.

Filtrowanie listy kontaktów

Jeśli nie chcesz, aby kontakty z usługi sieci społecznościowej pojawiały się na Twojej liście

kontaktów, możesz je przefiltrować. Na liście kontaktów dotknij

> ustawienia > filtruj

listę kontaktów, a następnie dodaj konta, które chcesz wyświetlić lub ukryć.

Wskazówka: Możesz też odfiltrować kontakty bez numerów telefonu. Przełącz opcję

Ukryj kontakty bez numerów telefonów na wartość Wł.

.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

66