Microsoft Lumia 535 - Kopiowanie kontaktów

background image

Kopiowanie kontaktów
Zapewnij sobie natychmiastowy dostęp do najbliższych Ci osób. Za pomocą aplikacji Przekaż

moje dane można łatwo skopiować kontakty, wiadomości SMS i obrazy ze starego telefonu.

Aplikacja nie obsługuje niektórych modeli telefonu.

Wskazówka: Jeśli masz starsze urządzenie z systemem Windows Phone lub kopia

zapasowa Twoich kontaktów została zapisana na koncie Microsoft, możesz także dodać

swoje konto do telefonu i zaimportować kontakty bezpośrednio z tej usługi. Kontakty

zostaną zaimportowane automatycznie.

Stary telefon musi obsługiwać technologię Bluetooth. Kontakty w starym telefonie muszą być

zapisane w pamięci telefonu, a nie na karcie SIM.
1. Włącz funkcję Bluetooth w starym telefonie i upewnij się, że telefon jest widoczny dla innych

urządzeń.

2. Na nowym telefonie dotknij Przekaż moje dane.

3. Dotknij polecenia kontynuuj i włącz funkcję Bluetooth.

4. Na liście znalezionych urządzeń wybierz stary telefon, a następnie postępuj zgodnie z

instrukcjami wyświetlanymi w obu telefonach.
Jeśli Twoje kontakty są zapisane w języku nieobsługiwanym przez nowy telefon, informacje

kontaktowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
Jeśli nie masz jeszcze aplikacji Przekaż moje dane, możesz ją pobrać z witryny

www.windowsphone.com.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

68