Microsoft Lumia 535 - Udostępnianie kontaktu

background image

Udostępnianie kontaktu
Możesz łatwo udostępnić kontakt znajomym.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem w lewo, dotknij Kontakty i przesuń palcem do

pozycji kontakty.

2. Dotknij kontaktu i

> udostępnij kontakt > .

3. Wybierz sposób udostępniania i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.