Microsoft Lumia 535 - Wyświetlanie Pokoi

background image

Wyświetlanie Pokoi
Funkcja pokoje została wyłączona, ale nadal możesz przeglądać istniejące czaty, kalendarze,

zdjęcia lub notatki.
Po marcu 2015 r. funkcja pokoje nie będzie już obsługiwana w systemie Windows Phone.

Możesz nadal przeglądać istniejące pokoje i korzystać z albumów ze zdjęciami w pokoju,

kalendarzy i notatek na telefonie. Nie możesz tworzyć nowych pokoi ani wprowadzać zmian

do istniejących. Możesz nadal przeglądać czaty w starych pokojach, ale ani Ty, ani inni

członkowie pokoju nie możecie wysyłać oraz otrzymywać nowych wiadomości na czacie w

pokoju.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

69

background image

Aby wyświetlić istniejące pokoje, dotknij Kontakty i przesuń palcem do pokoje.