Microsoft Lumia 535 - Zapisywanie numeru z odebranego połączenia

background image

Zapisywanie numeru z odebranego połączenia
Masz odebrane połączenie od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany w

centrum Kontakty? Możesz łatwo zapisać ten numer jako nową pozycję na liście kontaktów

lub dodać go do istniejącej pozycji.
1. Dotknij i przesuń palcem do historia.

2. Dotknij obok numeru telefonu, a następnie dotknij .

3. Dotknij , edytuj numer telefonu oraz typ numeru telefonu, a następnie dotknij .

4. Wprowadź inne szczegóły kontaktu, w tym nazwę, i dotknij .