Microsoft Lumia 535 - Blokowanie połączeń i wiadomości

background image

Blokowanie połączeń i wiadomości
Masz dość niechcianych połączeń lub wiadomości tekstowych? Zablokuj je za pomocą

aplikacji Filtr połączeń+SMS.
Aby dodać numer telefonu do listy zablokowanych, dotknij , przesuń palcem do opcji

historia, dotknij kontaktu, który chcesz zablokować, i przytrzymaj go, a następnie dotknij

zablokuj numer....
Możesz także dodać numery do zablokowanych z wiadomości tekstowych.
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

Filtr połączeń+SMS.
Przełącz opcję Blokowanie połączeń i wiadomości SMS na wartość Włączona

.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

64

background image

Sprawdzanie zablokowanych numerów

Dotknij zablokowane numery.
Wyświetlanie powiadomień o zablokowanych połączeniach i wiadomościach

Dotknij zaawansowane i przełącz opcję Powiadomienia na wartość Włączona

.