Microsoft Lumia 535 - Korzystanie z wizualnej poczty głosowej

background image

Korzystanie z wizualnej poczty głosowej
Dzięki wizualnej poczcie głosowej możesz zobaczyć listę wiadomości głosowych i wybrać,

którą z nich chcesz odtworzyć lub usunąć.
Aby korzystać z tej usługi w telefonie, skontaktuj się z usługodawcą.
1. Dotknij >

> ustawienia.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

63

background image

2. Przełącz opcję Wizualna poczta głosowa na wartość Wł.

.

3. Wpisz numer swojej poczty głosowej w polu Numer poczty głosowej.
Aby uzyskać numer poczty głosowej, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Wskazówka: W zależności od usługodawcy, masz możliwość wprowadzenia kolejnego

numeru poczty głosowej.

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Dotknij i przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić listę wiadomości głosowych. Jeśli zostanie

wyświetlony monit, wpisz hasło, a następnie dotknij wiadomości, którą chcesz odsłuchać.