Microsoft Lumia 535 - Nawiązywanie połączeń za pomocą głosu

background image

Nawiązywanie połączeń za pomocą głosu
Możesz nawiązać połączenie za pomocą głosu.
1. Naciśnij i przytrzymaj .

2. Wypowiedz słowa Dzwoń do i nazwę kontaktu.

Wskazówka: Za pomocą komendy głosowej możesz również nawiązać połączenie przez

zestaw słuchawkowy Bluetooth.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Lista obsługiwanych języków jest dostępna

na stronie www.windowsphone.com.