Microsoft Lumia 535 - Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

background image

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego
Twój telefon obsługuje połączenia konferencyjne między co najmniej dwoma osobami.

Maksymalna liczba uczestników może się różnić w zależności od usługodawcy sieciowego.
1. Nawiąż połączenie z pierwszym uczestnikiem.

2. Aby nawiązać połączenie z kolejną osobą, dotknij .

3. Gdy połączenie zostanie odebrane, dotknij .
Aby dodać następne osoby, dotknij ponownie .
Prowadzenie prywatnej rozmowy

Dotknij i nazwy lub numeru telefonu osoby. Połączenie konferencyjne w Twoim telefonie

zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy kontynuują połączenie konferencyjne.
Aby wrócić do połączenia konferencyjnego, dotknij .