Microsoft Lumia 535 - Nawiązywanie połączenia z kontaktem

background image

Nawiązywanie połączenia z kontaktem
Zapisz dane kontaktowe znajomych w telefonie, aby łatwo i szybko nawiązywać z nimi

połączenia.
Dotknij .
1. Dotknij .

2. Dotknij kontaktu i numeru (jeśli do kontaktu jest przypisanych kilka numerów).

Wskazówka: Czy głos Twojego rozmówcy jest zbyt głośny lub za cichy? Dostosuj

głośność za pomocą klawiszy głośności.
Wskazówka: Chcesz, aby inni słyszeli Twoją rozmowę? Dotknij głośnik.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę

używaną do nawiązywania połączeń z poszczególnymi kontaktami. Dotknij , przesuń

palcem do kontakty, a następnie dotknij nazwy kontaktu oraz

. Funkcja Dual SIM

jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na

stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Nawiązywanie połączenia

Dotknij , wpisz numer telefonu i dotknij połącz.
Aby wprowadzić znak +, który służy do połączeń międzynarodowych, dotknij i przytrzymaj

0.
Wyszukiwanie w historii połączeń

Aby wyszukać rejestr połączeń, przesuń palcem do historia, dotknij i wpisz nazwę kontaktu

lub numer telefonu.
Usuwanie rejestru połączeń

Aby usunąć rejestr połączeń, przesuń palcem do historia, dotknij rejestru i przytrzymaj go, a

następnie dotknij usuń.
Aby usunąć wszystkie rejestry połączeń, dotknij

> wybierz połączenia >

>

wybierz wszystko > .
Kopiowanie i wklejanie numeru telefonu

Na ekranie startowym dotknij Kontakty, przesuń palcem do kontakty, dotknij kontaktu,

dotknij numeru telefonu i przytrzymaj go, następnie dotknij kopiuj, a w polu tekstowym

dotknij .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

59