Microsoft Lumia 535 - Nawiązywanie połączenia z pocztą głosową

background image

Nawiązywanie połączenia z pocztą głosową
Przekazane do poczty głosowej połączenia przychodzące można później odsłuchać.
1. Dotknij .

2. Dotknij . Jeśli korzystasz z wizualnej poczty głosowej, przesuń palcem w prawo, aby

zobaczyć listę wiadomości głosowych. W razie potrzeby wpisz hasło poczty głosowej

otrzymane od usługodawcy sieciowego.

3. Wiadomości poczty głosowej można odsłuchiwać, usuwać i odpowiadać na nie. Można

również nagrać wiadomość powitalną.
Więcej informacji na temat dostępności usługi poczty głosowej i ustawiania przekazywania

połączeń można uzyskać u usługodawcy sieciowego.