Microsoft Lumia 535 - Dodawanie skrzynki pocztowej Exchange do telefonu

background image

Dodawanie skrzynki pocztowej Exchange do telefonu
Chcesz mieć swoje służbowe kontakty, pocztę i kalendarz zawsze pod ręką, niezależnie do

tego, czy siedzisz przed komputerem, czy jesteś w podróży z telefonem? Możesz

zsynchronizować ważne materiały między telefonem a serwerem Microsoft Exchange.
Pocztę Exchange można skonfigurować, tylko jeśli firma ma serwer Microsoft Exchange.

Ponadto administrator IT musi aktywować usługę Microsoft Exchange dla Twojego konta.
Przed rozpoczęciem konfiguracji sprawdź, czy masz następujące elementy:
• Firmowy adres poczty e-mail
• Nazwa serwera Exchange (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy)
• Nazwa domeny sieci (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy)
• Hasło do sieci biurowej
W zależności od konfiguracji serwera Exchange może być wymagane podanie dodatkowych

informacji podczas konfiguracji. Jeśli nie masz odpowiednich informacji, skontaktuj się z

działem IT swojej firmy.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

77

background image

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > poczta+konta.

2. Dotknij dodaj konto > Exchange.

3. Wpisz swój adres e-mail i hasło poczty Exchange, a następnie dotknij zaloguj.
Podczas konfiguracji możesz zdecydować, które materiały i jak często będą synchronizowane

z serwerem. Aby zsynchronizować inne materiały, zmień ustawienia konta Poczty Exchange.