Microsoft Lumia 535 - Odpowiadanie na wiadomość e-mail

background image

Odpowiadanie na wiadomość e-mail
Otrzymujesz czasem wiadomości wymagające szybkiej odpowiedzi? Odpowiedz natychmiast,

korzystając z telefonu.
1. Dotknij .

2. Otwórz wiadomość e-mail i dotknij .

Wskazówka: Aby wysłać odpowiedź tylko do nadawcy, dotknij opcji odpowiedz. Aby

odpowiedzieć nadawcy i wszystkim adresatom wiadomości, dotknij opcji odpowiedz

wszystkim.

Przesyłanie wiadomości e-mail dalej

Otwórz wiadomość e-mail i dotknij > prześlij dalej.