Microsoft Lumia 535 - Konfigurowanie konta w mediach społecznościowych

background image

Konfigurowanie konta w mediach społecznościowych
Skonfiguruj konta usług sieci społecznościowych.
Dotknij odpowiedniej aplikacji sieci społecznościowej, w której chcesz się zalogować, takiej

jak Facebook, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Aby pobrać więcej aplikacji sieci społecznościowych, dotknij Sklep.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

70

background image

Wskazówka: Gdy zalogujesz się na konto, kontakty zostaną zaimportowane

automatycznie. Aby wybrać konta, które mają zostać pokazane na liście kontaktów, na

ekranie startowym dotknij Kontakty, przesuń palcem do kontakty, a następnie

dotknij

> ustawienia > filtruj listę kontaktów.