Microsoft Lumia 535 - Wysyłanie wiadomości

background image

Wysyłanie wiadomości
Wiadomości SMS i MMS pozwalają szybko skontaktować się ze znajomymi i rodziną.
1. Dotknij Wiadomości.

2. Dotknij .
Jeśli zaczniesz pisać wiadomość i przełączysz się na inną aplikację przed jej wysłaniem, możesz

kontynuować edycję wiadomości, wracając do aplikacji Wiadomości. Dotknij

> wersje

robocze. Kopia robocza jest usuwana po wysłaniu wiadomości.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

71

background image

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę

używaną do wysłania wiadomości. Dotknij

. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w

niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, dotknij lub zacznij wpisywać nazwę. Możesz także

wprowadzić numer telefonu.

Wskazówka: Aby dodać kilku odbiorców, dotknij > , wybierz adresatów, a

następnie dotknij .

4. Dotknij pola wiadomości i wpisz jej treść.

Wskazówka: Aby dodać uśmieszek, dotknij .

5. Aby dodać załącznik, np. zdjęcie, dotknij i wybierz załącznik.

6. Aby wysłać wiadomość, dotknij .
Jeśli nie możesz wysłać wiadomości multimedialnej, sprawdź, czy:

Twój abonament uwzględnia obsługę wiadomości multimedialnych.

Twoje połączenie danych zostało włączone. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij

WSZYSTKIE USTAWIENIA > komórkowe+SIM i przełącz opcję Transmisja danych na

wartość Wł.

.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W

poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.
Przesyłanie wiadomości dalej

W widoku konwersacje dotknij rozmowy, dotknij wiadomości, którą chcesz przekazać, i ją

przytrzymaj, a następnie dotknij prześlij dalej.
Przed przesłaniem wiadomości dalej można ją edytować oraz dodać lub usunąć załączniki.
Przekazywanie wielu wiadomości

W konwersacje dotknij konwersacji i

> wybierz wiadomości, dotknij pól wyboru

widocznych obok wiadomości, a następnie dotknij , aby dodać odbiorcę.