Microsoft Lumia 535 - Sterowanie telefonem za pomocą głosu

background image

Sterowanie telefonem za pomocą głosu
Masz zajęte ręce, ale musisz skorzystać z telefonu? Używając swojego głosu, możesz nawiązać

połączenie, wysłać SMS-y, przeprowadzić wyszukiwanie w internecie lub otworzyć aplikację.
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Do korzystania z tej funkcji może być

konieczne pobranie pakietu językowego. Lista obsługiwanych języków jest dostępna na

stronie www.windowsphone.com.
1. Naciśnij i przytrzymaj .

2. Wypowiedz komendę.

Przykład: Aby sprawdzić swój harmonogram, powiedz Otwórz kalendarz.