Microsoft Lumia 535 - Przekazywanie połączeń między kartami SIM

background image

Przekazywanie połączeń między kartami SIM
Za pomocą Dwie karty SIM możesz przekazywać połączenia między kartami SIM — kiedy ktoś

zadzwoni na numer przypisany do jednej z kart w momencie, gdy rozmawiasz z numeru

przypisanego do drugiej karty SIM, możesz zarządzać połączeniami z obu kart, tak jak

w przypadku używania telefonu z jedną kartą SIM.
Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można

znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Aby korzystać z ustawień dla dwóch kart SIM, obie karty muszą znajdować się w telefonie.
Aby uzyskać informacje o dostępności tej usługi, skontaktuj się z operatorem.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > sieć+.

2. Dotknij ustaw.

3. Aby wybrać sposób przekazywania połączeń między kartami SIM, zmień ustawienie opcji

Dwie karty SIM.

4. Wpisz numery telefonów przypisane do kart SIM, a następnie dotknij prześlij.

5. Dotknij dodatkowe ustawienia dwóch kart SIM, aby uzyskać dostęp do pozostałych

ustawień sieciowych, takich jak Transmisja danych.

Wskazówka: Możesz również przypiąć ustawienia połączeń dwóch kart SIM do ekranu

startowego, aby były łatwo dostępne.