Microsoft Lumia 535 - Przeglądanie aplikacji na karcie SIM

background image

Przeglądanie aplikacji na karcie SIM

Jeśli Twój usługodawca dołączył aplikacje na karcie SIM, możesz je znaleźć w następujący

sposób.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > komórkowe+SIM.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

54

background image

2. Dotknij karty SIM.

3. Dotknij aplikacje na karcie SIM.