Microsoft Lumia 535 - Wyświetl bieżące operacje pobierania

background image

Wyświetl bieżące operacje pobierania
Podczas pobierania elementu możesz kontynuować przeglądanie usługi Sklep i innych

materiałów, a także dodawać elementy do pobrania.
Aby wyświetlić stan pobierania, w widoku głównym Sklep, dotknij

> pobieranie i

przesuń palcem do pobieranie, aby sprawdzić stan pobierania, lub do historia, aby sprawdzić

poprzednio pobrane elementy.

Wskazówka: Aby sprawdzić stan aktualnie pobieranych elementów, dotknij stan

instalacji.
Wskazówka: Jeśli musisz na przykład tymczasowo zamknąć połączenie internetowe,

naciśnij pobierany element i przytrzymaj go, a następnie naciśnij opcję wstrzymaj. Aby

wznowić pobieranie, naciśnij opcję wznów. Elementy oczekujące należy wstrzymywać

oddzielnie. Jeśli pobieranie nie powiedzie się, możesz ponownie pobrać dany element.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

57