Microsoft Lumia 535 - Dodawanie języków pisania tekstów

background image

Dodawanie języków pisania tekstów
Do klawiatury można dodać kilka języków pisania tekstów i przełączać je podczas pisania.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > klawiatura > dodaj klawiatury.

2. Wybierz języki, których chcesz używać podczas pisania i dotknij .

Wskazówka: Aby usunąć wcześniej zainstalowaną klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj

język, którego nie chcesz używać, a następnie wybierz usuń.

Przełączanie języków podczas pisania

Naciskaj klawisz języka aż do wyświetlenia żądanego języka. Układ klawiatury i podpowiedzi

zmieniają się w zależności od wybranego języka. Klawisz języka jest widoczny tylko wtedy, gdy

zainstalowano kilka klawiatur.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

48