Microsoft Lumia 535 - Wydłużanie czasu pracy baterii

background image

Wydłużanie czasu pracy baterii

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu i jednocześnie uzyskaj odpowiedni czas

pracy baterii. Możesz wykonać kilka czynności, aby oszczędzać energię telefonu.
Porady dotyczące oszczędzania energii:

Ładuj urządzenie tylko wtedy, kiedy

jest taka potrzeba.

Zawsze ładuj baterię do pełna.

Wybierz tylko te dźwięki, których

naprawdę potrzebujesz.

Wycisz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki

klawiszy. Na ekranie startowym przesuń palcem od

góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

dzwonki+dźwięki, a następnie wybierz dźwięki,

które chcesz zachować.

Używaj słuchawek przewodowych.

Używaj słuchawek przewodowych zamiast głośnika.

Użyj aplikacji Oszczędzanie baterii.

Możesz ustawić w telefonie automatyczne

oszczędzanie energii, gdy poziom naładowania

baterii jest niski. Aby sprawdzić stan baterii i włączyć

Oszczędzanie baterii, na ekranie startowym przesuń

palcem od góry do dołu, a następnie dotknij

WSZYSTKIE USTAWIENIA > Oszczędzanie

baterii.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

41

background image

Przy włączonym trybie oszczędzania baterii nie

można zmienić ustawień niektórych aplikacji.

Zmień ustawienia ekranu

• Ustaw w telefonie wyłączanie ekranu po krótkim

czasie. Na ekranie startowym przesuń palcem od

góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > ekran blokady > Ekran

wyłącza się, kiedy minie.

• Zmień ustawienia podgląd. Aby szybko

wyświetlić godzinę i powiadomienia, poruszając

telefonem, na ekranie startowym przesuń palcem

od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > podgląd i w opcji Ekran

podglądu wybierz ustawienie podejrzyj. Aby

wyłączyć podgląd, przełącz opcję Ekran

podglądu na wyłączone. Podgląd jest

obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje

o dostępności można znaleźć na stronie

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

• W razie konieczności dwukrotnie dotknij ekranu,

aby go włączyć. Aby wyłączyć funkcję, na ekranie

startowym przesuń palcem od góry do dołu,

dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > dotknij i w

opcji Budzenie wybierz ustawienie Wył.

.

Funkcja dwukrotnego dotknięcia jest

obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje

o dostępności można znaleźć na stronie

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Zmniejszanie jasności ekranu

• Na ekranie startowym przesuń palcem od góry

do dołu i dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

jasność. Upewnij się, że opcja Dopasuj

automatycznie jest ustawiona na wartość Wył.

. Przełącz Jasność na niska, a następnie

przełącz opcję Dopasuj automatycznie na Wł.

. Aby jasność ekranu można było zmieniać

automatycznie, telefon musi być wyposażony w

czujnik oświetlenia. Informacje o dostępności

można znaleźć na stronie www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

• Aby zmniejszyć jasność ekranu, gdy tryb

oszczędzania baterii jest włączony, na ekranie

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

42

background image

startowym przesuń palcem od góry do dołu,

dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > wyświetl i

w opcji Jasność funkcji Oszczędzanie baterii

wybierz ustawienie Wł.

.

Zapobieganie działaniu aplikacji w tle Zamknij nieużywane aplikacje. Aby zamknąć

większość aplikacji, wystarczy nacisnąć i

przytrzymać , a następnie dotknąć ikony na

aplikacjach, które chcesz zamknąć.

Korzystaj z usług lokalizacji wybiórczo Jeśli chcesz, aby usługi lokalizacyjne pozostały

włączone, ale nie chcesz korzystać z usług

meldowania, na ekranie startowym przesuń palcem

od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA. Przesuń palcem do aplikacje,

dotknij kontakty i przełącz wartość opcji Użyj

mojej lokalizacji na Wył.

.

Wybiórcze używanie połączeń

internetowych

• Ustaw w telefonie rzadsze sprawdzanie, czy

nadeszły nowe wiadomości e-mail, lub wybierz

opcję sprawdzania tylko na żądanie. W każdej

swojej skrzynce pocztowej dotknij

>

ustawienia > ustawienia synchronizacji i

wybierz częstotliwość synchronizacji.

• Włączaj Bluetooth, tylko gdy trzeba.
• Włączaj NFC, tylko gdy trzeba. Aby wyłączyć

funkcję NFC, na ekranie startowym przesuń

palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > NFC i w opcji Dotknij, aby

udostępnić wybierz ustawienie Wył.

.

Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie

telefony. Informacje o dostępności można

znaleźć na stronie www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

• Zalecamy korzystanie z internetu przy użyciu sieci

Wi-Fi zamiast połączenia danych mobilnych.

• Zatrzymaj wyszukiwanie dostępnych sieci

bezprzewodowych w telefonie. Na ekranie

startowym przesuń palcem od góry do dołu,

dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > Wi-Fi i w

opcji Sieci Wi-Fi wybierz ustawienie Wył.

.

• Jeśli słuchasz muzyki lub w inny sposób używasz

telefonu, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać

połączeń, włącz tryb samolotowy. Na ekranie

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

43

background image

startowym przesuń palcem od góry do dołu,

dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > tryb

samolotowy i w opcji Stan wybierz ustawienie

Wł.

.

Sprawdzanie stanu baterii

Aby sprawdzić, które aplikacje zużywają energię baterii, na ekranie startowym przesuń palcem

od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > Oszczędzanie baterii, a następnie

przesuń palcem do wykorzystanie.