Microsoft Lumia 535 - Dodawanie zadania do listy zadań

background image

Dodawanie zadania do listy zadań
Masz ustalone terminy w pracy lub książki, które musisz zwrócić do biblioteki? Albo chcesz

pamiętać o jakimś zdarzeniu? Możesz dodać te rzeczy do swojej listy zadań i skreślać, gdy

zostaną wykonane. Jeśli masz określony termin, ustaw przypomnienie.
Dotknij Kalendarz >

> zadania.

1. Dotknij , a następnie wypełnij pola.

2. Aby dodać przypomnienie, przełącz opcję Przypomnienie na wartość Wł.

, a

następnie ustaw datę i godzinę przypomnienia.

3. Dotknij .
Edytowanie i usuwanie zadania

Dotknij zadania i je przytrzymaj, a następnie dotknij edytuj lub usuń.

Wskazówka: Masz mnóstwo energii? Albo mnóstwo pracy i brak czasu na dodatkowe

zadania? Aby przyspieszyć lub przesunąć termin wydarzenia, dotknij zadania i je

przytrzymaj, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Oznaczanie zadania jako ukończonego

Dotknij zadania i je przytrzymaj, a następnie dotknij ukończ.