Microsoft Lumia 535 - Bezprzewodowe słuchanie muzyki

background image

Bezprzewodowe słuchanie muzyki
Dzięki bezprzewodowemu głośnikowi możesz słuchać muzyki w wysokiej jakości dźwięku bez

używania kabli.
Głośniki bezprzewodowe są sprzedawane oddzielnie. Dostępność akcesoriów różni się w

zależności od regionu.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > NFC.

2. Przełącz opcję Dotknij, aby udostępnić na wartość Wł.

.

Przed użyciem funkcji NFC upewnij się, że ekran i klawisze są odblokowane.
3. Dotknij obszarem NFC głośnika obszaru NFC telefonu. Głośnik połączy się z telefonem

automatycznie. Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o

dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Wskazówka: Możesz także używać funkcji Bluetooth. Na ekranie startowym przesuń

palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > Bluetooth, a następnie

powiąż telefon z głośnikiem.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

108