Microsoft Lumia 535 - Poprawianie jakości dźwięku

background image

Poprawianie jakości dźwięku
Odtwarzaj pliki muzyczne i wideo w funkcji audio Dolby.
Dźwięk przestrzenny Dolby jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o

dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Dostosowywanie dźwięku nie jest możliwe w przypadku słuchania radia FM lub korzystania

z akcesoriów wyposażonych w Bluetooth.
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

audio, a następnie przesuń palcem do ulepszenia.
Wybierz dla opcji Dolby Virtual Surround wartość wł.. Domyślnie dźwięk przestrzenny jest

włączony w przypadku systemu dźwięku wielokanałowego 5.1.
Ustawianie stałej głośności odtwarzanych plików muzycznych i wideo

Wybierz dla opcji Poziom dźwięku dolby wartość Wł.

.

Poprawianie wyrazistości mowy

Wybierz dla opcji Funkcja poprawiania dialogów Dolby wartość Wł.

.