Microsoft Lumia 535 - Synchronizowanie muzyki i filmów między telefonem a komputerem

background image

Synchronizowanie muzyki i filmów między telefonem a

komputerem

Masz na komputerze pliki multimedialne, które chcesz odtworzyć w telefonie? Użyj kabla USB,

aby zsynchronizować muzykę i filmy między telefonem a komputerem.
1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kabla USB.

2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie

Znajdź, a następnie przeciągnij utwory oraz filmy do telefonu.

Wskazówka: Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub

Windows 8, możesz również skorzystać z aplikacji Windows Phone. W systemie Windows

8 aplikacja zostanie zainstalowana automatycznie. W systemie Windows 7 można ją

pobrać ze strony www.windowsphone.com.

Aby uzyskać informacje na temat aplikacji współpracujących z danym komputerem, zapoznaj

się z poniższą tabelą:

Aplikacja

Windows

Phone

Aplikacja

komputero

wa

Windows

Phone

Aplikacja

Windows

Phone dla

komputeró

w Mac

Eksplorator

Windows

Windows 8

x

x

x

Windows 8 RT

x

x

Windows 7

x

x

Windows

Vista/XP

x

Mac

x