Microsoft Lumia 535 - Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

background image

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat telefonu i jego działania, można sprawdzić kilka źródeł

pomocy.
Podręcznik użytkownika w Twoim telefonie zawiera dodatkowe instrukcje, które pomogą Ci

maksymalnie wykorzystać możliwości urządzenia. Dotknij Lumia Pomoc i wskazówki.
Możesz także przejść do strony www.microsoft.com/mobile/support/, gdzie znajdziesz:

informacje o rozwiązywaniu problemów,

dyskusje,

nowości dotyczące aplikacji i pobieranych materiałów,

informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania,

więcej szczegółów o funkcjach i technologiach oraz zgodności urządzeń i akcesoriów.

W niektórych językach rozwiązywanie problemów i dyskusje mogą być niedostępne.
Pliki wideo pomocy technicznej są dostępne na stronie www.youtube.com/lumiasupport.
Jeśli telefon nie odpowiada

Wypróbuj następujące rozwiązania:

Metoda resetowania jednym klawiszem: Naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj przez

co najmniej 10 sekund. Nastąpi restart telefonu.

Metoda resetowania dwoma klawiszami: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze

zmniejszania głośności i zasilania przez około 10 sekund. Nastąpi restart telefonu.

Jeśli nie masz pewności, która metoda resetowania zadziała w Twoim telefonie, odwiedź

stronę www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Jeśli telefon często nie odpowiada, zaktualizuj jego oprogramowanie lub zresetuj go. Reset

spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich materiałów osobistych,

w tym kupionych i pobranych aplikacji. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu

i dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > informacje > zresetuj telefon.
Jeżeli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym lub firmą

Microsoft Mobile, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości naprawy. Przed wysłaniem telefonu

do naprawy zawsze twórz kopię zapasową danych osobistych w telefonie, ponieważ mogą

zostać usunięte.

Wskazówka: W razie konieczności zidentyfikowania telefonu wybierz *#06#, aby

wyświetlić niepowtarzalny numer IMEI swojego urządzenia. Numer IMEI znajdziesz także

na urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej produktu i

bezpieczeństwa podręcznika użytkownika w internecie.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

141

background image

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

142