Microsoft Lumia 535 - Nawigacja wewnątrz aplikacji

background image

Nawigacja wewnątrz aplikacji

Każda aplikacja ma kilka zakładek. Aby zobaczyć więcej widoków w aplikacji, przesuń palcem

w lewo. Aby poznać więcej funkcji, skorzystaj z menu opcji.
W większości aplikacji przejście do innego widoku jest możliwe po przesunięciu palcem w

lewo.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13

background image

Znajdowanie dodatkowych opcji w aplikacji

Dotknij

.

W menu opcji możesz znaleźć dodatkowe ustawienia i funkcje, które nie są wyświetlone pod

postacią ikon.