Microsoft Lumia 535 - Przenoszenie informacji programu Outlook z telefonu z systemem Android lub iPhone

background image

Przenoszenie informacji programu Outlook z telefonu z systemem Android lub iPhone
Przenieś kontakty, pozycje kalendarza i listy zadań z telefonu z systemem Android lub iPhone

do telefonu Lumia, używając do tego konta Microsoft.
Do zsynchronizowania telefonu Lumia z witryną Outlook.com potrzebne jest konto Microsoft.
1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.

2. Na komputerze uruchom odpowiedni program do synchronizacji, np. Samsung Kies, HTC

Sense, Sony PC Companion lub iTunes, aby zsynchronizować materiały z programem Outlook

oraz kontakty, pozycje kalendarza i rzeczy do zrobienia zapisane w telefonie z komputerem.

3. W programie Outlook dodaj konto Microsoft do programu Outlook za pomocą dodatku

Microsoft Outlook Hotmail Connector. Przejdź do witryny www.office.microsoft.com,

wyszukaj Hotmail Connector i pobierz dodatek na komputer. Być może będzie potrzebna

konfiguracja ustawień dodatku Hotmail Connector.

4. Zsynchronizuj odpowiednią zawartość z programu Outlook z kontem Microsoft. Do chwili

udostępnienia zawartości na koncie Microsoft może minąć trochę czasu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

20

background image

5. Aby zsynchronizować materiały z telefonem Lumia, po prostu zaloguj się na konto

Microsoft.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.windowsphone.com i zapoznaj się z

często zadawanymi pytaniami na temat synchronizowania kontaktów i kalendarza z programu

Outlook z telefonem z systemem Windows Phone.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

21