Microsoft Lumia 535 - Przenoszenie materiałów przy użyciu usługi OneDrive

background image

Przenoszenie materiałów przy użyciu usługi OneDrive
Prześlij dokumenty Office, zdjęcia i filmy do usługi OneDrive, aby łatwo przenieść je ze starego

telefonu do nowego urządzenia Lumia.
Aby łatwo przesyłać materiały do usługi OneDrivei zarządzać nimi, pobierz i zainstaluj aplikację

OneDrive z witryny:
• Google Play na telefony z systemem Android
• iTunes Store na telefony iPhone
• Sklep dla telefonów z systemem Windows Phone (jeżeli nie została jeszcze zainstalowana)
• Mac App Store na komputery Apple Mac
support.microsoft.com dla komputerów PC
Aby zalogować się w usłudze OneDrive, musisz mieć konto Microsoft.
Usługa OneDrive może nie być dostępna dla wszystkich modeli telefonów.
1. W starym telefonie otwórz aplikację OneDrive.

2. Dotknij i wybierz materiały, które chcesz przesłać.

3. Wybierz przekaż.
Teraz możesz zalogować się w usłudze OneDrive za pomocą konta Microsoft i uzyskać dostęp

do swoich materiałów na dowolnym urządzeniu i pobrać je w razie potrzeby.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

19

background image

Wskazówka: Aby przenieść dokumenty Office, możesz zapisać je bezpośrednio w

usłudze OneDrive. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, w nowym telefonie Lumia

dotknij Office > OneDrive.

Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może

spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za

transmisję danych.