Microsoft Lumia 535 - Przenoszenie materiałów za pomocą konta Microsoft

background image

Przenoszenie materiałów za pomocą konta Microsoft
Jeśli w Twoim starym telefonie jest zainstalowany system Windows Phone, najłatwiejszym

sposobem na przeniesienie kontaktów, kalendarza i wiadomości SMS do nowego telefonu

Lumia jest skorzystanie z konta Microsoft.
Jeśli jeszcze nie masz konta Microsoft skonfigurowanego w nowym telefonie Lumia, przesuń

palcem od góry do dołu ekranu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > poczta+konta > dodaj

konto i utwórz konto Microsoft, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
1. Aby wybrać zawartość, dla której chcesz utworzyć kopię zapasową na koncie Microsoft, na

poprzednim telefonie z systemem Windows Phone przesuń palcem w lewo i dotknij

Ustawienia > kopia zapasowa.
Na koncie Microsoft jest automatycznie tworzona kopia zapasowa Twoich kontaktów i

kalendarza.
2. Na nowym telefonie Lumia zaloguj się na koncie Microsoft. Twoje kontakty, kalendarz i

wiadomości tekstowe zostaną automatycznie przeniesione do nowego telefonu Lumia.