Microsoft Lumia 535 - Aktualizowanie oprogramowania telefonu

background image

Aktualizowanie oprogramowania telefonu

Bądź zawsze na bieżąco — bezprzewodowo aktualizuj oprogramowanie i aplikacje telefonu,

aby mieć dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji. Aktualizacja oprogramowania może

także poprawić wydajność telefonu.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy

bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

123

background image

Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać

urządzenia nawet do połączeń alarmowych do momentu zakończenia instalacji i

ponownego uruchomienia urządzenia.

Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może

spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za

transmisję danych.
Domyślnie telefon pobierze automatycznie dostępne aktualizacje, o ile zezwalają na to

ustawienia transmisji danych. Gdy telefon wyświetli powiadomienie o udostępnieniu

aktualizacji, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na jego ekranie. Jeśli

w telefonie brakuje miejsca, być może konieczne będzie przeniesienie aplikacji, zdjęć i innych

materiałów na kartę pamięci. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach.

Informacje o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Wskazówka: Domyślnie telefon automatycznie aktualizuje aplikacje i inne elementy

(takie jak koncentrator urządzeń), gdy jest podłączony do sieci Wi-Fi. Aby sprawdzić

historię aktualizacji, dotknij Sklep >

> pobieranie i przesuń palcem do

historia.

Po zainstalowaniu aktualizacji przejdź do aplikacji Lumia Pomoc i wskazówki lub strony

pomocy technicznej, aby zobaczyć nowy podręcznik użytkownika.
Wyłączanie automatycznego pobierania aktualizacji

Aby mieć ścisłą kontrolę nad kosztami transmisji danych, wyłącz automatyczne pobieranie

aktualizacji. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > aktualizacje, a następnie wyczyść pole wyboru Automatycznie pobieraj

aktualizacje, jeśli zezwalają na to ustawienia transmisji danych.