Microsoft Lumia 535 - Podłączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

background image

Podłączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego
Za pomocą bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (sprzedawanego osobno) możesz

rozmawiać przez telefon bez użycia rąk — nie musisz już przerywać pracy przy komputerze,

gdy prowadzisz rozmowę.
Ponieważ urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth komunikują się ze sobą za

pośrednictwem fal radiowych, nie muszą znajdować się na otwartej przestrzeni. Jednak

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

128

background image

odległość między urządzeniami Bluetooth nie może przekraczać 10 metrów, a połączenie

może być zakłócane przez przeszkody, takie jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne.
Aby powiązane urządzenia mogły łączyć się z telefonem, konieczne jest włączenie funkcji

Bluetooth. Pozostałe urządzenia mogą wykryć telefon tylko wtedy, gdy włączony jest widok

ustawień funkcji Bluetooth.
Nie powiązuj telefonu z nieznanymi urządzeniami ani nie akceptuj ich żądań nawiązania

połączenia. W ten sposób ochronisz telefon przed szkodliwym oprogramowaniem.
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

Bluetooth.
1. Przełącz opcję Stan na wartość Wł.

.

2. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Może być konieczne rozpoczęcie procesu powiązywania z zestawu słuchawkowego.

Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika zestawu słuchawkowego.
3. Aby powiązać telefon z zestawem słuchawkowym, dotknij zestawu słuchawkowego na liście

wykrytych urządzeń Bluetooth.

4. Może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Szczegółowe instrukcje znajdują się w

podręczniku użytkownika zestawu słuchawkowego.

Wskazówka: Te instrukcje mają zastosowanie także w przypadku innych akcesoriów

Bluetooth.

Odłączanie zestawu słuchawkowego

Dotknij podłączonego zestawu słuchawkowego na liście.
Po ponownym włączeniu zestawu słuchawkowego połączenie zostanie automatycznie

nawiązane. Aby usunąć powiązanie, dotknij zestawu słuchawkowego na liście urządzeń

Bluetooth i go przytrzymaj, a następnie dotknij usuń.