Microsoft Lumia 535 - Kody dostępu

background image

Kody dostępu

Dowiedz się, do czego służą różne kody na Twoim telefonie.

Kod PIN
(4–8 cyfr)

Chroni on Twoją kartę SIM przed

nieupoważnionym użyciem. Jest także

wymagany, aby uzyskać dostęp do

niektórych funkcji.
Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał

wprowadzenia kodu PIN po włączeniu.
Jeżeli nie pamiętasz kodu lub nie został on

dostarczony z kartą, skontaktuj się z

usługodawcą sieciowym.
Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod

będzie niepoprawny, trzeba będzie go

odblokować za pomocą kodu PUK.

PUK

Ten kod jest wymagany do odblokowania

kodu PIN.
Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą

SIM, skontaktuj się z usługodawcą.

Kod zabezpieczający (kod blokady, hasło)
(min. 4 cyfry)

W ten sposób telefon jest chroniony przed

nieupoważnionym użyciem.
Telefon można skonfigurować tak, aby

pojawiał się monit o podanie określonego

kodu blokady.
Nie ujawniaj tego kodu nikomu i przechowuj

go w bezpiecznym miejscu (innym niż

telefon).
Jeśli nie pamiętasz kodu, a Twój telefon jest

zablokowany, należy oddać go do serwisu.

Za odblokowanie może zostać naliczona

dodatkowa opłata. Odblokowanie może

również spowodować usunięcie wszystkich

osobistych danych zapisanych w telefonie.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

139

background image

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się

z najbliższym punktem obsługi klientów lub

sprzedawcą telefonu.

IMEI

Służy on do identyfikacji telefonów w sieci

komórkowej. Konieczne może być również

podanie numeru do usług serwisowych lub

sprzedawcy telefonu.
Aby wyświetlić numer IMEI, wybierz *#06#.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

140