Microsoft Lumia 535 - Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

background image

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Między telefonem a komputerem można kopiować zdjęcia, filmy i inne utworzone przez Ciebie

materiały.

Wskazówka: Jeśli używasz komputera Mac, zainstaluj aplikację Windows Phone ze

sklepu Mac App Store.
Jeśli chcesz przesłać zdjęcia na komputer Mac, zalecane jest skorzystanie z aplikacji

Lumia Photo Transfer na komputery Mac, którą można pobrać ze strony

www.microsoft.com/mobile.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.

2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie

Znajdź, a następnie wyszukaj telefon.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

134

background image

Wskazówka: Twój telefon jest wyświetlany na liście urządzeń przenośnych jako

Windows Phone. Aby wyświetlić foldery z telefonu, dwukrotnie kliknij nazwę telefonu.

Dokumenty, muzyka, zdjęcia, dźwięki dzwonka, pliki wideo i pobrane materiały znajdują

się w oddzielnych folderach.

3. Przeciągaj elementy z telefonu i upuszczaj na komputerze lub odwrotnie.
Upewnij się, że umieszczasz pliki we właściwych folderach w telefonie. W przeciwnym razie ich

wyświetlenie może być niemożliwe.
Nie możesz skopiować do komputera wiadomości SMS ani kontaktów, ale możesz je

zsynchronizować z kontem Microsoft.

Wskazówka: Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7,

Windows 8 lub nowszy, możesz również skorzystać z aplikacji Windows Phone. System

operacyjny Windows 8 i nowsze automatycznie instalują aplikację po podłączeniu

telefonu do komputera. W systemie Windows 7 można ją pobrać ze strony

www.windowsphone.com.

Aby uzyskać informacje na temat aplikacji współpracujących z danym komputerem, zapoznaj

się z poniższą tabelą:

Aplikacja

Windows

Phone

Aplikacja

kompute

rowa

Windows

Phone

Aplikacja

Windows

Phone

dla

kompute

rów Mac

Aplikacja

Lumia

Photo

Transfer

na

kompute

ry Mac

(tylko

zdjęcia i

filmy)

Eksplorat

or

Windows

Windows 8 i

nowsze

x

x

x

Windows 8

RT

x

x

Windows 7

x

x

Windows

Vista/XP

x

Mac

x

x

Wskazówka: Najprostszym sposobem na uzyskanie dostępu do plików w telefonie jest

skorzystanie z aplikacji Pliki. Możesz ją pobrać z witryny www.windowsphone.com.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

135