Microsoft Lumia 535 - Wprowadzenie do NFC

background image

Wprowadzenie do NFC
Włącz w telefonie funkcje NFC i korzystaj z opcji udostępniania materiałów oraz łączenia

urządzeń za pomocą dotykania.
Funkcja NFC jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej

funkcji znajdują się pod adresem www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Dzięki NFC możesz również:
• Nawiązać połączenie z kompatybilnymi akcesoriami Bluetooth, które obsługują

technologię NFC, takimi jak zestaw słuchawkowy lub głośniki bezprzewodowe.

• Wysyłaj materiały, takie jak kontakty lub zdjęcia, na telefon znajomego, komputer lub

tablet z oprogramowaniem Windows 8 lub nowszym

• Dotykać znaczników, aby pobrać więcej materiałów do telefonu lub uzyskać dostęp do

usług online.

• Dokonać płatności za pośrednictwem telefonu, jeśli taka usługa jest zapewniana przez

usługodawcę sieciowego.

Obszar NFC znajduje się z tyłu telefonu, przy obiektywie aparatu. Dotknij innych telefonów,

akcesoriów, znaczników lub czytników obszarem NFC.
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

NFC.
Przełącz opcję Dotknij, aby udostępnić na wartość Wł.

.

Wskazówka: Przed użyciem funkcji NFC upewnij się, że ekran i klawisze są odblokowane.

Włączanie funkcji płatności NFC

Przełącz opcję Dotknij, aby zapłacić na wartość Wł.

.

W zależności od usługodawcy można dokonać płatności lub kupić bilet za pośrednictwem

telefonu, nawet jeśli jest zablokowany.

Wskazówka: Aby skonfigurować korzystanie z płatności NFC, dotknij Aktywne karty

działają.