Microsoft Lumia 535 - Usuwanie aplikacji z telefonu

background image

Usuwanie aplikacji z telefonu
Możesz usunąć zainstalowane aplikacje, których nie używasz lub nie chcesz mieć w telefonie,

i w ten sposób zwiększyć ilość dostępnej pamięci.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem w lewo do menu aplikacji.

2. Dotknij aplikacji i ją przytrzymaj, a następnie dotknij odinstaluj. Niektórych aplikacji nie

można usunąć.
Po usunięciu aplikacji można ją ponownie zainstalować bez konieczności zakupu, pod

warunkiem że jest dostępna w usłudze Sklep.
Zainstalowana aplikacja, która jest zależna od usuniętej aplikacji, może przestać działać.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji zainstalowanej aplikacji.

Wskazówka: Chcesz zachować aplikację, ale kończy Ci się pamięć w telefonie? Zamiast

usuwać aplikację, po prostu przenieś ją na kartę pamięci. Dotknij kolejno Czujnik

pamięci > telefon > aplikacje+gry oraz , wybierz aplikacje do przeniesienia i dotknij

przenieś na SD. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

133

background image

dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.