Microsoft Lumia 535 - Łączenie z siecią Wi-Fi

background image

Łączenie z siecią Wi-Fi
Łączenie się z siecią Wi-Fi to wygodny sposób uzyskiwania dostępu do internetu. Przebywając

poza domem, możesz łączyć się z sieciami Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak biblioteki

czy kafejki internetowe.
Telefon co jakiś czas sprawdza dostępność połączeń i informuje o nich. Powiadomienie jest

wyświetlane przez chwilę u góry ekranu. Aby zarządzać połączeniami sieci Wi-Fi, wybierz

powiadomienie.
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij .
1. W opcji Sieci Wi-Fi wybierz ustawienie Wł.

.

2. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.
Aktywne połączenie z siecią Wi-Fi sygnalizuje ikona na pasku stanu u góry ekranu.
Funkcja ustalania pozycji przez połączenie Wi-Fi zwiększa dokładność tej czynności, gdy

sygnały satelitarne nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi

budynkami.

Uwaga: W niektórych krajach możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być ograniczona.

W UE, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi w pomieszczeniach w zakresie

częstotliwości 5150–5350 MHz, natomiast w USA i Kanadzie w zakresie 5,15–5,25 GHz.

W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Zamykanie połączenia

W opcji Sieci Wi-Fi wybierz ustawienie Wył.

.

Wskazówka: Telefon automatycznie połączy się z powrotem z siecią Wi-Fi. Aby zmienić

czas automatycznego ponownego połączenia lub ręcznie włączyć sieć Wi-Fi, dotknij

Włącz ponownie Wi-Fi oraz odpowiedniej opcji.