Microsoft Lumia 535 - Čítanie e-mailu

background image

Čítanie e-mailu
Ak očakávate dôležité správy, nemusíte na ne čakať len za stolom v práci. Pomocou telefónu

môžete čítať svoje e-maily.
Na úvodnej obrazovke môžete vidieť, keď vám príde nový e-mail.
1. Ťuknite na položku .

2. V poštovej schránke ťuknite na príslušný e-mail. Neprečítaný e-mail je označený inou

farbou.

Tip: Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej

a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

Tip: Ak e-mail obsahuje webovú adresu, ťuknutím na ňu prejdete na príslušnú webovú

lokalitu.

Čítanie e-mailu v konverzácii

V poštovej schránke ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje požadovaný e-mail, a ťuknite na

príslušný e-mail. Konverzácia s neprečítaným e-mailom je označená inou farbou.
Uloženie prílohy

Otvorte e-mail a ťuknite na prílohu, napríklad fotografiu. Príloha sa tým stiahne do telefónu.

Ťuknite na prílohu a podržte. Potom ťuknite na položku uložiť. Nie všetky formáty súborov

je možné uložiť.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

79

background image

Kopírovanie prepojenia

Otvorte e-mail, ťuknite na webové prepojenie a podržte a potom ťuknite na položku

kopírovať odkaz.