Microsoft Lumia 535 - Odosielanie automatických odpovedí

background image

Odosielanie automatických odpovedí
Ak ste na dovolenke alebo z iného dôvodu mimo kancelárie, môžete odosielať automatické

odpovede na e-maily, ktoré prídu počas vašej neprítomnosti.
1. Ťuknite na položky >

> nastavenia > automatické odpovede.

2. Prepnite položku Stav na možnosť Zapnuté

, napíšte odpoveď a ťuknite na položku

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

80