Microsoft Lumia 535 - Otvorenie e-mailu z domovskej obrazovky

background image

Otvorenie e-mailu z domovskej obrazovky
Vďaka dynamickým e-mailových dlaždiciam môžete otvárať e-maily priamo z domovskej

obrazovky.
Na dlaždiciach môžete vidieť počet neprečítaných e-mailov, ako aj to, či ste dostali nový e-

mail.

Na domovskú obrazovku si môžete pripnúť niekoľko poštových schránok. Vyhraďte napríklad

jednu dlaždicu pre obchodné e-maily a inú pre osobné e-maily. Ak prepojíte niekoľko

poštových schránok do zjednoteného priečinka doručenej pošty, môžete otvárať e-maily zo

všetkých priečinkov doručenej pošty prostredníctvom jednej dlaždice.
Ak si chcete prečítať e-mail, ťuknite na príslušnú dlaždicu.