Microsoft Lumia 535 - Prepojenie niekoľkých poštových schránok do zjednoteného priečinka doručenej pošty

background image

Prepojenie niekoľkých poštových schránok do zjednoteného priečinka doručenej pošty
Ak máte niekoľko e-mailových kont, môžete si vybrať, ktoré priečinky doručenej pošty chcete

spolu prepojiť do jedného priečinka doručenej pošty. Zjednotený priečinok doručenej pošty

vám umožní okamžite zobraziť všetky e-maily.
1. Na domovskej obrazovke ťuknite na poštovú schránku.

2. Ťuknite na položku

> združiť poštu.

3. V zozname ďalšie priečinky doručenej pošty ťuknite na priečinky doručenej pošty, ktoré

chcete prepojiť s prvým priečinkom.

4. Ťuknite na položku premenovať priečinok združenej pošty, napíšte nový názov poštovej

schránky a ťuknite na položku .
Na domovskú obrazovku sa pripne nový zjednotený priečinok doručenej pošty.
Zrušenie prepojenia zjednotených priečinkov doručenej pošty

Na domovskej obrazovke ťuknite na zjednotený priečinok doručenej pošty a položku

>

združená pošta. V zozname ťuknite na priečinky doručenej pošty, pre ktoré chcete zrušiť

prepojenie, a položku odpojiť.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

81