Microsoft Lumia 535 - Pridanie poštovej schránky Exchange do telefónu

background image

Pridanie poštovej schránky Exchange do telefónu
Chceli by ste mať pracovné e-maily, kontakty a kalendár vždy poruke, či sedíte pri počítači,

alebo ste so svojím telefónom na cestách? Dôležitý obsah môžete synchronizovať medzi

telefónom a serverom Microsoft Exchange.
Program Exchange možno nastaviť, len ak má vaša spoločnosť server Microsoft Exchange.

Okrem toho musí administrátor IT vo vašej spoločnosti aktivovať pre vaše konto technológiu

Microsoft Exchange.
Pred spustením nastavovania musíte mať tieto informácie:
• podnikovú e-mailovú adresu,
• názov servera Exchange (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
• názov sieťovej domény (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
• kancelárske sieťové heslo.
V závislosti od konfigurácie servera Exchange môže byť počas nastavovania potrebné zadať

ďalšie informácie. Ak nepoznáte správne informácie, obráťte sa na oddelenie IT vašej

spoločnosti.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > e-mail+kontá.

2. Ťuknite na položku pridať konto > Exchange.

3. Napíšte svoju e-mailovú adresu a heslo v programe Exchange a ťuknite na položku prihlásiť

sa.
Počas nastavenia môžete určiť, ktorý obsah a ako často chcete, aby telefón synchronizoval so

serverom. Ak chcete synchronizovať ďalší obsah, zmeňte nastavenia konta Exchange.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

77