Microsoft Lumia 535 - Samostatné zobrazovanie e-mailov

background image

Samostatné zobrazovanie e-mailov
E-maily sú zoskupené podľa názvu do konverzácií. Konverzácia zahŕňa aj vaše odpovede. Ak

chcete všetky e-maily zobrazovať samostatne, môžete funkciu konverzácií vypnúť.
1. Ťuknite na položku .

2. Ťuknite na položku

> nastavenia.

3. Prepnite položku Konverzácie na možnosť Vypnuté

.