Microsoft Lumia 535 - Odpovedanie na hovor formou SMS správy

background image

Odpovedanie na hovor formou SMS správy
Nemôžete momentálne prijať hovor? Môžete odpovedať volajúcemu formou SMS správy.
1. Keď vám niekto zavolá, ťuknite na položku ODPOVEDAŤ CEZ SMS.

2. Ťuknite na položku napíšte správu... a napíšte správu.
Prostredníctvom SMS správy môžete odpovedať iba na hovory od kontaktov uložených

v telefóne.
Zapnutie alebo vypnutie textovej odpovede

Ťuknite na menu >

> nastavenia a prepnite položku Odpovedanie cez SMS na

možnosť Zapnuté

alebo Vypnuté

.

Úprava vopred pripravenej SMS správy

Ťuknite na ikonu >

> nastavenia > upraviť odpovede a upravte požadovanú

odpoveď.