Microsoft Lumia 535 - Používanie funkcie čakajúceho hovoru

background image

Používanie funkcie čakajúceho hovoru
Volá vám niekto, keď práve telefonujete? Funkcia čakajúceho hovoru vám umožní odpovedať

na jeden z hovorov alebo ho podržať.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > sieť+ > nastaviť.

2. Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM karty, ťuknite na požadovanú SIM kartu. Niektoré

telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Prepnite položku Čakajúce hovory na možnosť Zapnuté

.

Podržanie prvého hovoru a odpovedanie na nový hovor

Ťuknite na položku PRIJAŤ.
Ukončenie prvého hovoru a odpovedanie na nový hovor

Ťuknite na položku ukončiť hovor a prijať.
Ignorovanie nového hovoru

Ťuknite na položku ODMIETNUŤ.
Podržte jeden hovor a uskutočnite iný

Ťuknite na položku PODRŽAŤ > PRIDAŤ HOVOR a zavolajte požadovaným osobám.
Prepínanie medzi hovormi

Ťuknite na položku ŤUKNUTÍM PREPNÚŤ.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

64