Microsoft Lumia 535 - Používanie rýchlej voľby na volanie obľúbeným kontaktom

background image

Používanie rýchlej voľby na volanie obľúbeným kontaktom
Volajte najdôležitejším kontaktom rýchlo použitím rýchlej voľby.
1. Ak chcete pridať kontakt k rýchlej voľbe, ťuknite na položku Ľudia, potiahnite prstom

na položku kontakty a ťuknite na kontakt, ktorý chcete pridať.

2. Ťuknite na telefónne číslo kontaktu a ťuknite na položku pridať do rýchlej voľby.
Zavolanie kontaktu pomocou rýchlej voľby

Ťuknite na položku , potiahnite prstom na položku rýchla voľba a potom ťuknite na

požadovaný kontakt.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

60