Microsoft Lumia 535 - Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky

background image

Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky
Okrem presmerovania hovorov na iné telefónne číslo môžete tieto hovory presmerovať aj do

hlasovej schránky a vypočuť si ich neskôr.
Informácie o dostupnosti tejto funkcie získate od poskytovateľa sieťových služieb. Niektoré

telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
V závislosti od telefónu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Ťuknite na položku >

> nastavenia. Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM

karty, ťuknite na požadovanú SIM kartu. V prípade potreby prepnite položku

Presmerovanie hovoru na možnosť Zapnuté

a zadajte číslo hlasovej schránky,

ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku VŠETKY

NASTAVENIA > sieť+ > nastaviť a v prípade potreby zadajte číslo hlasovej schránky,

ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb. Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM

karty, ťuknite na ikonu SIM karty, ktorú chcete použiť, a napíšte telefónne číslo.

Podľa toho, aký máte telefón, môžete presmerovať všetky svoje hovory do hlasovej schránky

alebo si môžete vybrať samostatné nastavenie pre odlišné situácie, napríklad keď nemôžete

prijať hovor alebo práve voláte.

Tip: Ak chcete zabrániť presmerovaniu hovorov do hlasovej schránky, napíšte iné číslo,

napríklad číslo vášho druhého telefónu. O deaktiváciu služby hlasovej schránky môžete

požiadať aj svojho poskytovateľa služieb.

Zmena čísla hlasovej schránky

Ťuknite na položku >

> nastavenia a zadajte nové číslo. Ak máte telefón, ktorý

podporuje dve SIM karty, ťuknite na ikonu SIM karty, ktorú chcete použiť, a napíšte telefónne

číslo.