Microsoft Lumia 535 - Presmerovanie hovorov do iného telefónu

background image

Presmerovanie hovorov do iného telefónu
Nemôžete vždy zdvihnúť telefón, ale nechcete zmeškať žiadne prichádzajúce hovory? Môžete

ich presmerovať na iné telefónne číslo.
Informácie o dostupnosti tejto funkcie získate od poskytovateľa sieťových služieb.
1. V závislosti od telefónu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > sieť+ > nastaviť.

Ťuknite na položku >

> nastavenia.

2. Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM karty, ťuknite na položku SIM 1 alebo SIM 2.

Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. V prípade potreby prepnite položku Presmerovanie hovoru na Zapnuté

a vyberte,

kam sa majú presmerovať hovory.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

62

background image

Podľa toho, aký máte telefón, si možno budete môcť vybrať samostatné nastavenie pre

odlišné situácie, napríklad keď nemôžete prijať hovor alebo práve voláte.

Tip: Ak chcete zistiť, či sa používa funkcia presmerovania hovoru signalizovaná ikonou

, ťuknite na hornú časť obrazovky.