Microsoft Lumia 535 - Stíšenie prichádzajúceho hovoru

background image

Stíšenie prichádzajúceho hovoru
Ak vám telefón zazvoní vo chvíli, keď nechcete byť rušení, zvonenie pre daný hovor môžete

stíšiť.
Ak chcete telefón stíšiť tak, že ho prevrátite displejom nadol, musí byť zapnutá funkcia

Preklopením vypnete zvonenie. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol,

ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > zvuk, potiahnite prstom doľava (ak je to

potrebné) a položku Preklopením vypnete zvonenie prepnite na možnosť Zapnuté

.

Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti alebo tlačidlo uzamykania. Prípadne

môžete otočiť telefón displejom nadol.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

61